Zoals iedereen gezien de nieuwsberichten van de afgelopen dagen zal begrijpen, is het niet verantwoord de start verkoop bijeenkomst van gebouw het Slot op dit moment doorgang te laten vinden. U ontvangt van ons – indien u zich heeft aangemeld/ingeschreven  – ruim van te voren en per mail een nieuwe datum voor de bijeenkomst.

Vooraanzicht Het Slot

Het kan ook zijn dat wij er te zijner tijd voor zullen kiezen er geen ‘gezamenlijke’ bijeenkomst van te maken, maar de afspraken meer op individuele basis (binnen tijdvakken) in te plannen. Als gezegd, u verneemt als u zich heeft aangemeld tijdig van ons hoe het vervolg wordt ingericht en op welk moment. Vanzelfsprekend is ieders veiligheid en gezondheid daarbij de belangrijkste leidraad.

Wij wensen u allen veel sterkte de komende weken en vragen u langs deze weg om vooral uw naasten goed in de gaten te houden en bij te staan waar nodig. Laten we hopen dat alle inspanningen die we nu als land (en de ons omringende landen) leveren, ertoe leiden dat we de toestand in een rustiger vaarwater kunnen brengen en zo diegenen die getroffen worden maximaal kunnen bijstaan en behandelen. Dit probleem lossen we alleen op als we het samen doen en iets van onze nuchterheid weten te bewaren.

Het team van de Markt van Krimpen wenst u allen de komende tijd heel veel sterkte!